MVO en Duurzaamheid bij Dakgootpreventie

MVO & Dakgootpreventie

 

Zuinig en verantwoord omgaan met de wereld van ons en onze kinderen is voor ons vanzelfsprekend. Daarom zetten wij in onze hele bedrijfsvoering sterk in op duurzaamheid en ondernemen wij maatschappelijk verantwoord. Hergebruik van grondstoffen, hart voor onze medemensen en oog voor dieren en milieu gaan bij Dakgootpreventie hand in hand met kostenbesparing, geheel in lijn met de filosofie van de harmonieuze 3P’s van duurzaamheid: people, planet, profit.

 

 

People, planet, profit

Wij ondernemen met aandacht voor welzijn van mensen binnen en buiten onze onderneming, minimale milieubelasting en economisch gezonde bedrijvigheid. Zo dragen wij bij aan een toekomstbestendige wereld.

Vermindering van verontreiniging

Dakgootbeschermers verminderen de verontreiniging van hemelwater. Dankzij filtering in de goot komt het schoon in het riool terecht, zonder bijvoorbeeld zuren van rottende bladeren. Dit reduceert milieubelasting en kosten van waterzuivering.

Diervriendelijke oplossing

Dakgootbescherming in combinatie met de solar-, vogel- en marterschroten weert marters, muizen, vogels en ratten op diervriendelijke wijze uit uw woning. Minder overlast in door plaagdieren voorkomt gebruik van dierbestrijdingsmiddelen.

Cradle-to-cradle

Alle producten van Dakgootpreventie zijn gemaakt van aluminium. Na de zeer lange levensduur zijn de dakgootroosters, vogelschroten en montagematerialen volledig geschikt voor recycling en hergebruik, volgens het cradle-to-cradle principe (C2C).

Duurzaamheid in lange levensduur

Dakgootroosters verlengen de levensduur van de dakgoten aanzienlijk. Door reductie van zonlicht worden de goten in veel mindere mate aangetast door UV-straling, slechts 40 procent ten opzichte van dakgoten zonder dakgootbescherming. Ook voorkomen dakgootbeschermers aantasting van goten door zuren uit rottende bladeren.

Lokale ondernemers

Dakgootpreventie stimuleert lokaal ondernemerschap. Met een lokale dealer en installateur per gemeente stimuleren wij lokale en regionale economische ontwikkeling, de P van profit. Social return wordt bij Dakgootpreventie gestimuleert onder onze dealers, partners en leveranciers, om een gezonde arbeidsmarkt creëren en daardoor een zo klein mogelijke afstand tussen werkgevers en (potentiële) medewerkers scheppen. Zeker wanneer het gaat om mensen die minder gemakkelijk een baan vinden.

Welzijn van mensen

Alle producten van Dakgootpreventie zijn ontwikkeld met het oog op welzijn van mensen. Geen ongemak, halsbrekende toeren en valgevaar meer bij het schoonmaken van dakgoten. En minder overlast en schade in huizen na lekkages door verstoppingen.

De P van profit

Dakgootpreventie is financieel voordelig. Woningbezitters besparen op schoonmaakkosten en voorkomen grote schadeposten door lekkage. De P van profit dus, die de 3 P’s hiermee volledig in balans brengt.

Duurzaamheid in bedrijf

Duurzaamheid zit in ons DNA. Dat uit zich onder meer in automatisering met het oog op minimaal papiergebruik. Ook factureren wij volledig digitaal. Dankzij slimme bedrijfsvoering beperken wij het aantal wegkilometers tot het minimum, voor minder milieubelasting en kostenbesparing. Dankzij werken in de cloud besparen wij op energieverbruik en –kosten.